Styrelse

Ordförande

Simon Koller

Vice Ordförande

Emil Nilsson

Sekreterare

Erik Schönning

Skattmästare

Jonas Västibacken (f.d. Persson)

Ledamot

Anders Bergvall