23/5 - Årsmöte III, Gävle

Ärade hedersverdandister,

En försenad och hastig kallelse till årsmöte.

GGF Verdandi Alumnis årsmöte kommer äga rum den 23 maj kl 16.00 på Vasaskolan. Alla medlemmar är oerhört välkomna, men jag vill påminna om att endast medlemmar som betalt guldmedlemskapsavgiften för 2015 har rösträtt. Eventuella motioner och förslag om föreningens verksamhet som man vill ska tas upp vid mötet skickas med fördel till emilznordin@gmail.com. Det krävs ingen egentlig anmälan till årsmötet, men det är såklart bra att underrätta oss om man tänker dyka upp.

Nytt för i år är att årsmötet eventuellt hålls på samma dag som en annan eventuell vårhändelse inom förbundet, om det går av stapeln vill säga. Tanken är så klart att dessa två aktiviteter ska gå att kombinera för alla som vill uppleva lite nostalgiska minnen från denna årligen eventuella händelse. Efter årsmötet går vi på någon lämplig pub (om tid finnes) och därefter till den eventuella föreställningen för de som vill.

Guldmedlemskapsavgiften för 2015, som ger rösträtt vid årsmötet är 100 kronor. Bangironummer är 102-9362.

Av intresse är också att det ska röstas om en stadgeändring, vilken fick bifall på förra årsmötet och därför kommer genomföras om den får bifall även vid detta årsmöte. Stadgeändringen gäller den efterlängtade frågan om Livstids guldmedlemskap och är en ändring av 3 § i stadgarna. Ändringen lyder som följer:

"3 § C. Livstids guldmedlemskap - de som betalar en engångsmedlemsavgift för livstids guldmedlemsskap fastställd av årsmötet. Avgifterna för guldmedlemsskap enligt § 3 B. fastställs varje år av årsmötet, vilket innebär att avgifterna kan variera från ett år till ett annat. Avgiften för livstids guldmedlemskap ska vara tio gånger avgiften för guldmedlemskap.”

Hoppas så många som möjligt kommer till årsmötet. Jag kommer tyvärr själv inte kunna närvara och vill därför i detta sammanhang passa på att be om ursäkt för den låga aktiviteten från alumniföreningen under det senaste året. Förhoppningsvis blir det bättring i framtiden.

Å GGF Verdandi Alumnis vägnar,

Emil Nordin,
Ordförande