1/8 - Konstitutionerande möte i Uppsala

Föreningen GGF Verdandi Alumni bildas i GH nations mötesrum den första augusti 2012.


Deltagare på det konstitutionerande mötet var A. Bergvall (2007), G. Franzén (2012), E. Nordin (2007), E. Schönning (2004) samt J. Västibacken (1998).