13/4 - Årsmöte I, Gävle

Ärade hedersverdandister,

GGF Verdandi Alumni har nu haft styrelsemöte och beslutat lite saker inför det kommande året.

Först och främst kommer föreningens årsmöte ta plats den 13 april kl 16.00 på Vasaskolan. Alla medlemmar är oerhört välkomna, men jag vill påminna om att endast medlemmar som betalt guldmedlemskapsavgiften för 2013 (se nedan) har rösträtt. Eventuella motioner och förslag om föreningens verksamhet som man vill ska tas upp vid mötet skickas med fördel till emilznordin@gmail.com. Årsmötet kommer att inledas med lite mingel och när vi är färdiga kommer det finnas möjlighet att fortsätta kvällen med en gemensam middag på lämplig restaurang. Till årsmötet krävs ingen egentlig anmälan, men om man vill följa med på restaurangbesöket bör man höra av sig innan 31 mars.

Guldmedlemskapsavgiften för 2013 kommer vara 50 kronor. Bangironummer är 102-9362.

Styrelsen har beslutat om att sponsra GGF Verdandi med en symbolisk annonsplats i det eventuella spexprogrammet till det eventuella spexet 2013.

Lösa planer har tagit form om någon sorts aktivitet i maj till det eventuella spexet. Till årsmötet borde mer information finnas.

Hoppas så många som möjligt kommer till årsmötet. Vi ses där!

Å GGF Verdandi Alumnis vägnar

Emil Nordin
Ordförande