Skrubben, inte direkt festfixad inför jubileet (som tur är)